Stevnsfortet

29 September 2010
By

 

 I begyndelsen af Den Kolde Krig besluttede den danske stat, hvordan landet bedst muligt kunne opbygge et forsvar mod Østblokken. I 1952 påbegyndtes anlæggelsen af Stevnsfort i Stevns Klint. Selve udgravningen blev foretaget af arbejdere fra hele Stevns – og fra det nærved liggende Boesdals Kalkbrud.

Fortets hovedartilleri, de to dobbelte 150 mm kanontårne, var under 2. verdenskrig del af Atlantvolden og stod på Fanø mod Grådyb. Kanontårnene – pjece 1 og pjece 2, blev flyttet af Søværnet og installeret, hvor de står i dag. Meget af Stevnsforts materiel kom i øvrigt via amerikansk våbenhjælp.

Under Den Kolde Krig var det Stevnsforts mission at afspærre Østblokkens adgang til Øresund og i øvrigt at holde øje med alle Østblokkens bevægelser på Østersøen. Fra 1980´erne blev Stevnsfort varslingsstation for NATO, og for at løse denne opgave blev et nyt fuldautomatisk overvågningsrum indrettet i Undergrunden, det såkaldte o-rum. Samtidig kom Esk. 541 til Stevnsfort med sine HAWK-missiler.

I år 2000 blev kommandoen på Stevnsfort strøget. Herefter blev der lagt mange gode kræfter i at omdanne fortet til museum. Bl.a. blev der foretaget foreløbige registreringer af de mange, mange effekter, der findes i Undergrunden – og der blev søgt og rejst midler. I 2008 åbnede Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Link: Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Leave a Reply

Tags